20210926 CLASH K9

Screenshots genomen van de website van Cees van Hoogdalem mogen niet gebruikt worden voor social media en mag dus niet gedownload worden en word in rekening gebracht.

Ongeoorloofd gebruik is dus niet toegestaan.

Via contact formulier kunt u vragen naar de lijst met voorwaarden.