Foto- & Copyrights © Cees van Hoogdalem Fotografie

 Publicatie ook bij aanbieding door derden is slechts toegestaan na verkregen toestemming van Cees van Hoogdalem Fotografie.

© Cees van Hoogdalem Fotografie

 (Reproduction/publication by any parties is only permitted after authorisation is sought and obtained from  Cees van Hoogdalem Fotografie - THE NETHERLANDS (See above)

 choogdalem@gmail.com