Foto- & Copyrights © Cees van Hoogdalem Fotografie

GSM 0628121720

 Publicatie ook bij aanbieding door derden is slechts toegestaan na verkregen toestemming van Cees van Hoogdalem Fotografie.

 VOLLEDIGE NAAMSVERMELDING BIJ DE FOTO IS VERPLICHT!!

 © Cees van Hoogdalem Fotografie

 

(Reproduction/publication by any parties is only permitted after authorisation is sought and obtained from  Cees van Hoogdalem Fotografie - THE NETHERLANDS (See above)

 Full name must be printed with the photo!

ATTENTIE :

CEES VAN HOOGDALEM FOTOGRAFIE (OF EEN FOTOGRAAF VAN DEZE) AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS WIE DAN OOK TE AANZIEN VAN RECHTMATIGHEID VAN HET OPENBAAR MAKEN VAN DE FOTO!

 

DE UITGEVER IN DEZE/GEBRUIKER/WEDERPARTIJ IS DAARVOOR ZELF, VOLLEDIG EN ALS ENIGE AANSPRAKELIJK!

 

HIJ VRIJWAART CEES VAN HOOGDALEM FOTOGRAFIE (OF EEN FOTOGRAAF VAN DEZE) VOOR ALLE SCHADE DIE DEZE MOCHT LIJDEN DOORDAT DERDEN (BIJVOORBEELD GEPORTRETTEERDEN, MERKHOUDERS, ORGANISATIES OF ANDERSZINS) CEES VAN HOOGDALEM FOTOGRAFIE (OF EEN FOTOGRAAF VAN DEZE) AANSPREKEN OP GROND VAN HET OPENBAARMAKEN VAN DE FOTO.

SCREENSHOTS GENOMEN VAN DE WEBSITE VAN CEES VAN HOOGDALEM GEBRUIKT VOOR MEDIA EN SOCIAL MEDIA WORDEN IN REKENING GEBRACHT. VIA CONTACT FORMULIER KUNT U VRAGEN NAAR DE MOGELIJKHEDEN. DOWNLOADEN MET COPYRIGHT LOGO IS NIET TOEGESTAAN.